Skärpta informationskrav för hållbara fonder

EU:s handlingsplan Sustainable Finance handlar om att skapa en hållbar ekonomi som bidrar till klimatmål. Flera av handlingsplanens regelverk handlar om hur vi som erbjuder finansiella produkter, som till exempel tjänstepensioner, informerar om hållbarhet. Skärpta informationskrav ska underlätta för den som vill välja hållbara finansiella produkter och därmed bidra till samhällets omställning.

Fonder som uppger att de har hållbara investeringar som mål (artikel 9) behöver lämna mer information än de fonder som främjar hållbarhet men inte har hållbarhet som överordnat mål (artikel 8). Med ökade krav på transparens vill man få bort det som kallas för grönmålning. Det är ett uttryck som används när företag påstår att en produkt är hållbar utan att ha täckning för det, eller att man inte tydligt förklarar vad det innebär.

Våra fonder lever upp till högt ställda hållbarhetskrav

Oavsett om du sparar till din tjänstepension i vår entrélösning eller väljer fonder själv kan du känna dig trygg med att de fonder vi erbjuder lever upp till högt ställda hållbarhetskrav. Som kund hos oss ska du inte behöva lusläsa komplicerade EU-formulär eller hålla koll på de olika regelverken. Men informationen ska finnas för den som själv vill bilda sig en uppfattning om fondernas hållbarhetsarbete.

Läs mer om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fondförsäkring