God fortsättning!

Du som jobbar inom kommun och landsting gör ett fantastiskt jobb och det vill vi tacka dig för. Vi vill också tacka dig som delade vårt julkort med en egen hälsning. Din delning blir nu en skolmåltid i kampanjen Skolmat blir kunskap.

Vårt julkort gick att dela på Facebook och Twitter eller att gilla på Instagram under december månad. 1 175 nya tack delades ut  till era kollegor och vänner som gjort en fin insats under året. Tack riktades bland annat till ambulanspersonal, skolpedagoger, anställda inom vård och äldreomsorg,  och framför allt till er som jobbade under jul- och nyårshelgerna. 

1175 tack ger fler barn möjlighet att gå i skolan

För varje delning skänker vi nu en skolmåltid till Svenska FN-förbundets kampanj Skolmat blir kunskap. Kampanjen går ut på att barn som går i skolan i exempelvis Afghanistan och Etiopien erbjuds ett gratis mål mat varje skoldag. På så sätt tillåts fler barn att gå i skolan istället för att tvingas bidra till sin egen försörjning.