Har du tjänstepension hos oss?

Om du jobbar i kommun eller region är svaret sannolikt ja. Vi tar hand om tjänstepensionen för majoriteten av alla anställda inom vård, skola och omsorg.

Nu blir det mer pengar till din tjänstepension

Vi vet vilket fantastiskt jobb alla ni inom kommun och region gör. Därför är vi extra glada över att få berätta att cirka 1,2 miljoner av er får mer pengar till er tjänstepension. Pensionsavtalet AKAP-KR gäller från och med 2023 och omfattar de flesta som jobbar inom kommuner, regioner eller kommunala bolag.*

AKAP-KR innebär att beloppet som arbetsgivaren betalar in höjs från 4,5 procent till 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (för 2023 motsvarar det en månadslön på 46 438 kronor). För lön över 7,5 inkomstbasbelopp höjs beloppet från 30 till 31,5 procent. Det är en historisk förbättring. 

Så fungerar tjänstepensionen AKAP-KR

Hur stor din totala tjänstepension blir i slutändan beror bland annat på: 

  • Hur mycket du har tjänat under ditt arbetsliv
  • Vilken avkastning du har fått på pensionskapitalet
  • Hur länge du arbetar inom kommun- och regionsektorn
  • Vid vilken ålder du går i pension. 


*Vissa grupper omfattas fortfarande av pensionsavtalet KAP-KL. Det gäller dig som är född 1957 eller tidigare, har sjuk- eller aktivitetsersättning, har en överenskommen särskild avtalspension, har särskild avtalspension för räddningstjänstpersonal eller har en förmånsbestämd ålderspension under utbetalning.