Jämställdhet uti hundrade år

I år firar KPA Pension 100 år. Det tycker vi är jättekul! Men ännu viktigare är att kvinnors rösträtt är ungefär jämngammal med oss. Därför vill vi fira vår födelsedag genom att belysa de händelser som haft störst betydelse för jämställdheten genom åren.

1922

Samma år som KPA Pension grundades hade den kvinnliga delen av befolkningen nyligen fått rösta för första gången. Fem kvinnor tog plats i riksdagen.

1935

Nu stiftas en lag om att kvinnor och mäns pensioner ska beräknas på samma sätt. Det var visserligen ett steg framåt, men eftersom kvinnors löner fortfarande var lägre var effekten begränsad.

1960

Arbetsmarknadens parter – arbetsgivarna och fackförbunden – enas äntligen om att ersätta de så kallade ”kvinnolönerna” med jämställda löner.

1971

Sambeskattningen tas bort. Den var en riktig kvinnofälla eftersom skatten beräknades utifrån den med högst inkomst. Det ledde till att det ofta inte lönade sig att kvinnan arbetade.

1974

Nu kom föräldraförsäkringen. Det var en riktigt jämställdhetsrevolution för nu kunde även pappor vara föräldralediga.

1994

Kampanjen ”varannan damernas” bidrog till att över 40 procent av riksdagsledamöterna var kvinnor.

2021

Sverige fick sin första kvinnliga statsminister när Magdalena Andersson ersatte Stefan Löfvén.

2022

KPA Pension fyller 100 år och arbetar vidare för att det inte ska ta ytterligare 100 år innan vi har jämställda pensioner.

Dessa nedslag visar hur långt vi har nått med jämställdhetsarbetet. Men vi är långt ifrån färdiga. Ett exempel är att kvinnors pensioner fortfarande är 20 procent lägre än mäns. Genom att fortsätta lyfta frågan om jämställda pensioner hoppas vi kunna bidra till ett mer jämställt samhälle.

Så här ser KPA Pensions hundraåriga historia ut