Tävlingsregler

Hur länge pågår tävlingarna?
Du kan tävla i alla filmerna till och med den 22 december.

Vem får delta?
Alla är välkomna att delta med undantag av anställda i Folksam med dotterbolag. Du är välkommen att tävla och gissa på samtliga ord.

Hur utser ni vinnarna?
Vinnarna presenteras den 3 januari i ett inlägg på Facebook och Instagram. Varje vinnare får också ett direktmeddelande.
Vinnarna utses av en jury bestående av: Desireé Mozart, marknadschef KPA Pension, Emma Bernquist, projektledare, KPA Pension, Charlotta Tembert, projektledare, KPA Pension samt Tina Forsgren, redaktör, KPA Pension. Juryns beslut kan inte överklagas.

Priset?
Vinsten betalas ut i form av ett presentkort på 1000 kr på Coop och kan inte bytas mot pengar. För varje film utses tre vinnare. Under december har vi fyra tävlingar. Vinsten postas till vinnarna efter den 3 januari.

Frågor?
Frågor om tävlingen skickas per e-post till funkkommunikation@kpa.se

Information om personuppgiftsbehandlingen
KPA Pension behandlar personuppgifter i enighet med Personuppgiftslagen.

Personuppgifterna används för tävlingsändamålet så som det beskrivits. Personuppgifterna kan också komma att användas för att marknadsföra KPA Pensions produkter och tjänster.

Du har alltid rätt att:

  • få information om vilka uppgifter KPA Pension har om dig
  • begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift
  • anmäla att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring eller nyhetsbrev via e-post.

I dessa ärenden ska du till skriva till
KPA Pension Kundtjänst
106 85 Stockholm