Pul tävling

Information om personuppgiftsbehandlingen

Personuppgifterna används för tävlingsändamålet så som det beskrivits . Personuppgifterna kan också komma att användas för att marknadsföra KPA Pensions produkter och tjänster. Genom deltagande i tävlingen godkänner jag att min e-postadress i sådant fall får användas i marknadsföringssyfte till exempel för utskick av nyhetsbrev.

KPA Pension kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredjepart.

Du har alltid rätt att
  •  få information om vilka uppgifter KPA Pension har om dig
  •  begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift
  • anmäla att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring eller nyhetsbrev via e-post.

I dessa ärenden ska du till skriva till
KPA Pension Kundtjänst
106 85 Stockholm.