Att kvinnor i regel får en mycket sämre pension än sina män är ingen ny upptäckt. Varje obetald timme arbete, jobb utan tjänstepension och att tidigt sluta arbeta kostar. I filmen nedan ger den privatekonomiska experten Annika Creutzer några tips på vad du som kvinna särskilt bör tänka på gällande pensionen genom livet och hur du kan ta makten över din pension!

Tipsen du hör om i filmen är:  

  • Förmånstipset - Den viktigaste förmånen av alla är tjänstepensionen! 
  • Deltidstipset - Försök att arbeta så lite deltid som möjligt.
  • Slutajobbatipset - Sluta inte att arbeta för tidigt, det påverkar din pension.

Ladda ned boken

Du kan läsa mer om tipsen - och sju andra - i Annika Creutzers bok  "Ta makten över din pension" som KPA Pension är initiativtagare till. Boken finns att ladda ned på elva olika språk och går att beställa hem gratis på svenska.

Ladda ned boken

Beställ boken

Se filmen här!


)