Här står jag tillsammans med mina reskamrater, Lena Lindström(t.v) och KPA Pensions hållbarhetschef Eva Axelsson (t.h)

Dag 11- VI-skogen runt Masaka

4 november
VI-skogens projekt runt Masaka var dagens tema. Vi började med att på deras huvudkontor få en presentation av pågående projekt och fokusområden.

Därefter fick vi besöka ett VLSA  - Village Loans and Saving Association, en sorts bybank, där medlemmarna sparar pengar tillsammans  genom att köpa andelar i den och lånar sedan ut pengar till varandra till en ränta på 10 % (jämfört med 30% på banken).

Bybankens medlemmar får sedan ut sparränta som de sedan kan investera i något individuellt eller tillsammans. Större delen av medlemmarna är kvinnor och kan tack vare detta bidra till familjens försörjning, att barnen kan gå i skolan och dylikt. Mötet hölls hemma hos en av medlemmarna som var agroforestrybonde. Hon visade stolt sin gård, allt från planteringarna där man utnyttjat all plats, inklusive rabatter för plantering av nyttoväxter och djurhållningen, deras egna biogastillverkning, briketttillverkning och vedsparande spisar.

På eftermiddagen besökte vi ytterligare en bonde som även han arbetade med agroforestry. Båda dessa bondar hade tidigare fått utbildning och stöd från VI-skogen, vilket de verkligen var tacksamma för. Bonden vi besökte på eftermiddagen hade inte bara anammat agroforestrytanken gällande jordbruk, utan hade även fiskuppfödning i liten skala. Han hade också en fiffig anordning genom vilken familjen kunde utvinna saften ur sina sockerrör.

Jag blev snabbt vän med en av hans söner som lite blygt frågade om jag var Zlatans syster. Han blev nog lite ledsen när han insåg att jag inte var det. Vi fortsatte att diskutera vad vi planterar i våra respektive länder och han blev förvånad när han förstod att bananplantor inte kan växa i Sverige. Något han hade ännu svårare att förstå var att vi fick vårt socker från betor, och inte sockerrör. Efter många skratt och aha-uppleverser kände vi båda att vi hade fått ut mycket av eftermiddagen.


 

Tillbaka till Resdagbokens förstasida