Jag och Anna tittar på bilder som vi tagit med kameran. En fin kompis som jag träffade på dövskolan.

Dag 12 - Samarbetsorganisationer

5 november
Dagens möten innefattade besök hos en av VI-skogens samarbetsorganisationer, ett kooperativ för HIV-positiva och en skola för döva barn.

Både besöken hos de HIV-positiva och skolan för de döva barnen lämnade ingen oberörd. Uganda har idag en andel på cirka 6 % HIV-positiva, en siffra som har ökat något de senaste åren, men är ändå inte i närheten av de alarmerande siffrorna runt 25 % på åttiotalet.

HIV-gruppen ägnar sin tid åt att stötta varandra, både genom gemenskap och ekonomiskt (via en VLSA). De ägnar också en stor del av sin tid till att sprida kunskapen gällande HIV och slå hål på gamla myter genom sång, dans och närvaro i samhället. Det var otroligt att se deras entusiasm gällande att sprida kunskapen och hur väl de stöttade varandra. Vi fick också möjligheten att dela kunskap och erfarenheter gällande arbete med HIV-positiva i våra respektive länder.

Vi fick även besöka en av medlemmarnas agroforestry-odlingar och ännu en gång se många otroliga lösningar med bland annat en kompost i mitten av en plantering, genom viken man vattnade, för att direkt kunna dra nytta av näringen i det multnande kompostinnehållet. Förmiddagen tillbringade vi på en skola för döva barn där det till en början bjöds på mycket vacker dans och skådespel, där jag fascinerades av vilken otrolig taktkänsla barnen hade, för att sedan följas av en rundvandring på skolans område.

Skolan har en egen liten plantskola och utöver detta höns, getter och flera andra djur. Jag fick snabbt en ny kompis – Anna, en flicka på 6-7 år som entusiastiskt försökte lära mig tecknen för allt vi såg. Trots att vi inte kunde kommunicera med varandra mer än via gester så kände jag en otrolig gemenskap med barnen. Vårt besök på skolan avslutades med trädplantering där varje planterat träd fick bära namnet av den som planterat det. 


 

Tillbaka till Resdagbokens förstasida