Utbilda förtroendevalda om tjänstepension

Mats Nyberg är resursperson för Kommunal Bergslagen när det gäller försäkringar och pensioner. KPA Pension har tillsammans med Mats satt ihop en utbildning för förtroendevalda i flera steg. Här får du läsa mer om hur vi planerat och genomfört dessa utbildningar.

Hej Mats, hur kom du i kontakt med oss för att göra utbildningen?

Jag träffade Janne Törnander, partskontakt på KPA Pension, i samband med Kommunals kongress 2020. Därefter påbörjade vi en utbildningsinsats för Kommunal i Sala. Via Kommunals centrala träff för försäkringsansvariga fick jag höra att KPA Pension ville dra igång utbildningsinsatser. Kommunal Bergslagen nappade direkt och började planera utbildningen tillsammans med Janne Törnander.

Vad har ni gjort?

Tillsammans med KPA Pension och Pensionsmyndigheten har vi i Kommunal Bergslagen planerat och genomfört ett antal digitala utbildningsinsatser, allt för att kunna sprida kunskap om både den allmänna pensionen och avtalspension inom kommun och region.

mats_nyberg-400x400.jpg

Hur planerade ni utbildningen?

Vi började med våra sektionsföreträdare som arbetar med pensionsfrågor inom SKR. Vi såg dem som nyckelpersoner för att sprida kunskapen vidare så långt ut i organisationen som möjligt. Nästa steg blev att initiera företrädare inom vår lokala ungdomskommitté (LUK) och våra skolinformatörer. Det var viktigt för oss att få med yngre personer i denna utbildningsinsats. Vår resursperson fick givetvis vara med och utforma utbildningen tillsammans med KPA Pension. Därefter bjöd vi in våra arbetsplatsombud och försäkringsinformatörer, dvs de som företräder Kommunal, ute på arbetsplatserna.

Vad tyckte deltagarna om utbildningen?

De signaler och utvärderingar vi fått så här långt är enbart positiva. Många tycker att de på ett enkelt och pedagogiskt sätt fått bättre kunskap och förståelse för ett område som tidigare kändes krångligt och komplicerat.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra avdelningar och förtroendevalda?

Absolut! Det är ett mervärde för Kommunals medlemmar att få mer kunskap om pensionen, ju tidigare i arbetslivet desto bättre.

Vi i Bergslagen planerar för fortsatta utbildningar under hösten 2022 tillsammans med KPA Pension. Vi kommer att köra uppsamlingsheat för både unga och förtroendevalda. Dessutom planerar vi  en fördjupning-/vidareutbildning för de som gick utbildningen 2021.

För att nå fler ungdomar tar vi hjälp av en resursperson på ungdomssidan för Kommunal Bergslagen.

I dagsläget pågår förberedelser för en kommande informationsinsats gällande det nya pensionsavtalet AKAP-KR som börjar gälla 1 januari 2023. Tanken är att våra sektioner ska få mer information under senhösten så att de i sin tur ska kunna sprida detta till sina arbetsplatsombud. Och i slutändan når det våra medlemmar/anställda ute på arbetsplatserna.