Ansök om pension

Ring vår kundservice på 020-650 500 så skickar vi en ansökningsblankett till dig. Har du förmånsbestämd ålderspension kontaktar du din arbetsgivare.

Ansök om pension vid olika åldrar

Som regel börjar din tjänstepension hos oss betalas ut månaden efter du fyller 69 år, men du kan självklart välja att ta ut pensionen tidigare eller senare. När du har fått den första utbetalningen kan du inte göra några ändringar. 

Vid 69 år

Du behöver inte göra något mer än att lämna ditt kontonummer om du går i pension i samband med att du fyller 69 år. Så här fungerar det: 

Före 69 år

Om du vill ta ut din pension innan du fyller 69 år kontaktar du vår kundservice på 020-650 500.

Du kan börja ta ut pensionen som tidigast när du är 55 år.

Efter 69 år

Om du vill skjuta upp uttaget, hör av dig till vår kundservice på 020-650 500 direkt när du får brevet om utbetalning vid 69 års ålder. Du kan inte göra några ändringar när du har fått den första utbetalningen.

Hör också av dig om du vill ändra tiden för hur länge pensionen ska betalas ut (5-20 år eller livet ut) eller lägga till återbetalningsskydd.

Ansök om förmånsbestämd ålderspension

Är du kommun- eller regionanställd med en årslön på minst 7,5 inkomstbasbelopp kan du också ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Du som hade fyllt 28 år och var kommun- och/eller regionanställd före 1998 kan också ha tjänat in pension enligt äldre pensionsbestämmelser, till exempel intjänad pensionsrätt 971231.

Du ansöker hos din arbetsgivare när du vill ta ut din förmånsbestämda ålderspension. Ofta vill arbetsgivaren ha ansökan senast tre månader i förväg. Fråga din arbetsgivare för att få veta vad som gäller för just dig.

Du kan tidigast ta ut din förmånsbestämda ålderspension när du är 61 år.

Ta ut eget sparande i fondförsäkring

Du som har ett eget sparande i fondförsäkring, hör av dig till vår kundservice på 020-650 500 när du vill börja ta ut det.

Om vi inte har hört från dig så kontaktar vi alltid dig tre månader innan du fyller 65 år.

Du kan börja ta ut från det egna sparandet när du är 55 år.

 

Anmäl konto för pensionsutbetalningen

När det är dags för dig att börja ta ut pension väljer du vilket bankkonto som utbetalningen ska gå till.

Vi samarbetar med Swedbank för pensionsutbetalningen. Har du ett konto hos Swedbank görs utbetalningen automatiskt till detta konto. Om du vill att utbetalningen ska gå till ett annat konto anmäler du det till Swedbanks kontoregister.

Har du inte anmält något konto hos Swedbank får du din utbetalning på utbetalningskort. 

Skatt på pensionen

Du betalar inkomstskatt på din pension.

Eftersom du vanligtvis får pension från flera håll samtidigt drar den som betalar ut den största delen av pensionen skatt enligt den skattetabell som gäller för dig. Övriga pensionsutbetalare drar 30 procent i skatt.

Om du har frågor om skatteavdraget eller vill ändra det kan du kontakta vår kundservice på 020-650 500. Du kan även ta kontakt med ditt lokala skattekontor.

Få koll på hela din pension hos minPension

För att få koll på hela din pension; den allmänna från staten, tjänstepensionen från alla dina tidigare arbetsgivare, och till sist om du har ett eget sparande, logga in på minPension så får du en bra överblick.