We are the pensions company for local authorities and county councils

KPA Pension is the leading pensions company in the local authority sector. We are entrusted with the pensions of over one million people.

In 1922 when we started, we insured 400 people in 11 towns. Since those days, our activities have multiplied manifold. We currently take care of the pensions for over one million employees of local authorities and county councils and we are the pensions administrators for 80% of Sweden’s local authorities and all of its county councils (regioner).

We do not believe in quick deals but think in a much more long-term manner. We therefore invest pension funds in ways which give good, long-term returns.

We are 60% owned by insurance company Folksam and 40% by the Swedish Association of Local Authorities and Regions.

A sustainable future for people and the environment.

Our ethical profile is the cornerstone of our business activities. This means that we do not just look at matters from a business/financial point of view but take greater overall responsibility for our investments. Our investments are always made in accordance with our ethical investment rules.

We are presently responsible for pension funds of approximately SEK 85 billion. This allows us to have a long-term affect on society. We work for a sustainable future in a number of different ways including our ethical investments and our efforts to bring about increased social responsibility. We also work to ensure that the companies we invest in take their responsibility for people and the environment.

Ethical investment

Pension funds are in a strong position of influence. They can, for example, help improve human rights and the environment through ethical investment.

We invest your pension savings in accordance with strict investment criteria. We apply two methods:

  • We exert influence on companies to make improvements. We can use our investments to actively make companies take responsibility for the environment and human rights. One example is to use degrees of ownership to encourage companies to switch from fossil fuels to renewable energy. Another example is to work for equality and on issues affecting basic working rights. We work actively to exert influence on companies in the areas of environment and human rights.
  • We abstain totally from any involvement with certain kinds of business activities. Some industrial sectors are excluded from investment however good they are on the environment and working conditions. They are excluded when their business activities conflict with our ethical values and are harmful to people and the environment. Examples are the arms, tobacco, gambling and alcohol industries.

Vi är pensionsbolaget för kommun och region

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget i kommunsektorn. Vi har fått förtroendet att ta hand om pensionen för över en miljon människor.

När vi bildades 1922 hade vi 400 försäkrade personer i elva städer. Sedan dess har vår verksamhet mångdubblats. Vi har idag hand om pensionen för cirka en miljon kommun- och regionanställda, och vi sköter pensionsadministrationen för 80 procent av Sveriges kommuner och för samtliga regioner.

Vi tror inte på snabba klipp, utan arbetar alltid på längre sikt. Därför placerar vi pensionspengar för att de ska ge långsiktigt god avkastning.

Vi ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Sveriges Kommuner och Regioner.

En hållbar framtid för människa och miljö

Vår etiska profil är en hörnsten i verksamheten. Det innebär att vi inte enbart utgår från ett företagsekonomiskt perspektiv, utan även att vi tar ett helhetsansvar för våra placeringar. De placeras alltid enligt våra etiska placeringskriterier.

Idag förvaltar vi cirka 85 miljarder kronor. Det ger oss en möjlighet att långsiktigt påverka samhället. Vi arbetar för en hållbar framtid på flera sätt, bland annat genom våra etiska placeringar och genom vårt arbete med socialt ansvarstagande. Vi arbetar också med att företagen som vi investerar i ska ta sitt ansvar för människa och miljö.

Etiska placeringar

Pensionspengar har stor makt att påverka. De kan till exempel bidra till att förbättra mänskliga rättigheter och miljö genom att förvaltas etiskt.

  • Vi påverkar företagen att bli bättre. Vi kan genom våra placeringar aktivt påverka företagen att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter. Ett exempel är att som ägare uppmuntra företag att ändra sin energiproduktion från fossila bränslen till förnybar energi. Andra exempel är att verka för jämställdhet och grundläggande arbetsrättsliga frågor. Vi arbetar för att påverka företagen inom områdena mänskliga rättigheter, miljö och korruption.
  • Vi säger helt nej till vissa typer av verksamheter. Vissa branscher och företag utesluts från investeringar oavsett hur bra deras miljöarbete och arbetsmiljö är. De utesluts när deras verksamhet står i strid med etiska värderingar och skadar människa och miljö, exempelvis vapen-, tobaks-, spel- och alkoholindustrin.