Retirement

There is no fixed retirement age in Sweden. Within certain limits, you can decide yourself when you wish to retire. The later you choose to retire, the larger your pension will be. This is because you will earn further income during the extra years you work and your pension will be for a reduced number of years that you are off the labour market.

You can claim your occupational pension wholly or partly from the age of 61. If you are considering retirement, you should tell your employer.

You cannot claim your retirement pension until you are at least 61. You must claim the pension yourself from the Swedish Pensions Agency.

Gå i pension

Vi har ingen fastställd pensionsålder i Sverige. Inom vissa gränser kan du själv välja när du vill gå i pension. Ju senare du väljer att gå i pension, desto högre pension får du. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar under de extra åren och att de pengarna ska räcka till färre år då du är utanför arbetsmarknaden.

Du kan ta ut din tjänstepension, helt eller delvis tidigast från det du fyllt 61 år. Om du funderar över att gå i pension ska du ta kontakt med din arbetsgivare.

Du kan ta ut din allmänna pension tidigast från 61 års ålder. Du måste själv ansöka om uttag hos Pensionsmyndigheten.