Zabezpieczenie dla rodzin - na wypadek twojej śmierci

Emerytura pracownicza jest korzystna nie tylko dla ciebie. Zawiera ona także szereg zabezpieczeń, które mogą pomóc twojej rodzinie w wypadku twojej śmierci.

Niektóre elementy świadczeń rodzinnych obowiązują zawsze, podczas gdy inne są opcjami do wyboru. Wszystkie są wymienione poniżej:

  • Renta rodzinna, którą wypłaca rodzinie twój pracodawca w wypadku twojej śmierci.
  • Zapewnienie wypłaty. Zaoszczędzony przez ciebie kapitał emerytalny będzie wypłacony rodzinie w wypadku twojej śmierci.
  • Grupowe ubezpieczenia na życie. W wypadku twojej śmierci przed 67. rokiem życia wypłaca się rodzinie jednorazową sumę. W ubezpieczenie to wchodzi kwota podstawowa, kwota dla dzieci oraz zasiłek pogrzebowy.

Efterlevandeskydd – en trygghet för familjen

Din tjänstepension är inte bara bra för dig. Du har också flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör.

Vissa delar av efterlevandeskyddet ingår alltid medan andra är frivilliga. Det är de här delarna som utgör efterlevandeskyddet:

  • Efterlevandepension. Din arbetsgivare betalar ut pension till din familj om du dör
  • Återbetalningsskydd. Ditt insparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör
  • Tjänstegrupplivförsäkring. Om du avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut till din familj. I tjänstegrupplivförsäkringen ingår grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp