Eläkkeelle jääminen

Ruotsissa ei ole määrättyä eläkeikää. Tietyissä rajoissa voit itse valita, koska haluat jäädä eläkkeelle. Mitä myöhempään jäät eläkkeelle, sitä enemmän eläkettä saat. Se johtuu siitä, että ehdit tienata enemmän rahaa ja olla eläkkeellä lyhyemmän aikaa.

Voit hakea eläkettä kokonaan tai osittain aikaisintaan siinä kuussa, kun täytät 61 vuotta.  Kun olet päättänyt jäädä eläkkeelle, sinun on otettava yhteyttä työnantajaasi.

Voit nostaa eläkettä aikaisintaan sinä vuonna, kun täytät 61 vuotta. Sinun on itse haettava eläkettä Eläkevirastolta.

Gå i pension

Vi har ingen fastställd pensionsålder i Sverige. Inom vissa gränser kan du själv välja när du vill gå i pension. Ju senare du väljer att gå i pension, desto högre pension får du. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar under de extra åren och att de pengarna ska räcka till färre år då du är utanför arbetsmarknaden.

Du kan ta ut din tjänstepension, helt eller delvis tidigast från det du fyllt 61 år. Om du funderar över att gå i pension ska du ta kontakt med din arbetsgivare.

Du kan ta ut din allmänna pension tidigast från 61 års ålder. Du måste själv ansöka om uttag hos Pensionsmyndigheten.