Yleinen eläke muodostaa eläkkeen perustan

Yleinen eläke on eläkkeesi valtiollinen osuus. Se on myös eläkkeen suurin osuus. Yleisen eläkkeen käsittelystä vastaa Eläkevirasto, joka lähettää sinulle vuosittain tietoa eläkkeestä oranssissa kirjekuoressa.

Heti kun sinulla on tuloja ja alat maksaa veroja, alat myös kartuttaa yleistä eläkettä. Eläkkeesi karttuu myös silloin kun opiskelet, olet vanhempainvapaalla tai saat sairaus- tai aktivointikorvausta. Työnantajasi maksaa joka vuosi 18,5 prosenttia eläkkeen perustana olevista tuloista yleistä eläkettä varten, joka muodostaa suurimman osan eläkkeestäsi.

Mitä enemmän ansaitset, ja mitä kauemmin työskentelet, sitä enemmän eläkettä saat.

Yleiseen eläkkeeseen voi kuulua seuraavat osat:

  • tuloperusteinen eläke
  • rahastoeläke
  • takuueläke
Tuloperusteinen eläke

Palkastasi varataan 16 prosenttia tuloperusteista eläkettä varten. Tuloperusteinen eläke on suurin yleisen eläkkeen osa ja koko eläkejärjestelmän perusta. Et voi itse vaikuttaa tuloperusteisen eläkkeen sijoituksista.

Rahastoeläke

Palkastasi ja muista verotettavista tuloista varataan 2,5 prosenttia rahastoeläkkeeseen. Rahastoeläke on se yleisen eläkkeen osa, jonka voit itse sijoittaa rahastoihin, kuten eettisiin KPA-rahastoihin.

Takuueläke

Takuueläke on tarkoitettu sellaiselle, jonka eläkkeen perustana olevat tulot ovat elämän aikana olleet pienet, tai jolla ei ole ollut tuloja lainkaan. Sen vuoksi kaikki eivät saa takuueläkettä.

Pensionsmyndigheten

 

Allmän pension är grunden

Den allmänna pensionen är den statliga delen av din pension. Det är också den största delen. Den allmänna pensionen hanteras av Pensionsmyndigheten, som varje år skickar pensionsinformation till dig i ett orange kuvert.

Så snart du har en inkomst och börjar betala skatt börjar du också tjäna in till den allmänna pensionen. Du gör det även när du studerar, är föräldraledig eller har sjuk- eller aktivitetsersättning. Varje år betalar din arbetsgivare in motsvarande 18,5 procent av din lön in till den allmänna pensionen, som utgör den största delen av din pension.

Ju mer du tjänar, och ju längre du arbetar, desto högre blir din allmänna pension.

Din allmänna pension kan bestå av:

  • inkomstpension
  • premiepension
  • garantipension
Inkomstpension

Varje år sätts 16 procent av din lön av till inkomstpensionen. Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen och grunden i hela pensionssystemet. Du kan själv inte påverka placeringen av din inkomstpension.

Premiepension

Varje år sätts 2,5 procent av din lön av till premiepensionen. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan placera i fonder, till exempel i de etiska KPA-fonderna.

Garantipension

Garantipensionen är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Därför får inte alla garantipension.

Pensionsmyndigheten