Genel emeklilik emekli aylığınızın temelini oluşturur

Genel emeklilik, emekliliğinizin devletçe üstlenilmiş bölümüdür. Aynı zamanda da en büyük bölümünü oluşturur. Genel emeklilik Emekli Sandığı [Pensionsmyndigheten] tarafından üstlenilmiştir, her yıl emekliliğiniz konusunda bilgi içeren portakal rengi bir zarfı size gönderir.

Bir gelir sahibi olup vergi ödemeye başlar başlamaz genel emeklilik birikimi için ödemelere de başlamış olursunuz.  Bunu, okurken, ebeveyn izninizi kullanırken, hastalık ya da aktivite ödemelerinden yararlanırken de yaparsınız. Her yıl işvereniniz maaşınızın  yüzde 18,5'a denk gelen bir bölümünü, emekli aylığınızın büyük bölümünü oluşturan genel emeklilik için yatırır.  

Ne kadar çok kazanır, ne kadar uzun süre çalışırsanız genel emekli aylığınızın tutarı da, o denli yüksek olur.

Genel emekliliğiniz şunlardan oluşabilir:

  • gelir temelli emeklilik
  • primli emeklilik
  • garanti emeklilik
Gelir temelli emeklilik

Her yıl aylığınızın yüzde 16'sı tutarında bir bölüm gelir temelli emeklilik için yatırılır. Gelir temelli emeklilik genel emekliliğinizin en büyük bölümünü oluşturur ve tüm emeklilik sisteminin temelidir. Gelir temelli emeklilik yatırımlarını, sizin etkilemeniz mümkün değildir.

Primli emeklilik

Her yıl gelirinizin yüzde 2,5'u primli emeklilik için yatırılır. Primli emeklilik, genel emekliliğin bir bölümünü oluşturur. Bu bölümü kendiniz, örneğin etik KPA-fonu gibi  fonlara yatırarabilirsiniz.

Garanti emeklilik

Garanti emeklilik, az ya da hiç geliri olmayanlar için temel bir güvencedir. Bu nedenle herkes garanti emeklilik sahibi değildir.

Pensionsmyndigheten

 

Allmän pension är grunden

Den allmänna pensionen är den statliga delen av din pension. Det är också den största delen. Den allmänna pensionen hanteras av Pensionsmyndigheten, som varje år skickar pensionsinformation till dig i ett orange kuvert.

Så snart du har en inkomst och börjar betala skatt börjar du också tjäna in till den allmänna pensionen. Du gör det även när du studerar, är föräldraledig eller har sjuk- eller aktivitetsersättning. Varje år betalar din arbetsgivare in motsvarande 18,5 procent av din lön in till den allmänna pensionen, som utgör den största delen av din pension.

Ju mer du tjänar, och ju längre du arbetar, desto högre blir din allmänna pension.

Din allmänna pension kan bestå av:

  • inkomstpension
  • premiepension
  • garantipension
Inkomstpension

Varje år sätts 16 procent av din lön av till inkomstpensionen. Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen och grunden i hela pensionssystemet. Du kan själv inte påverka placeringen av din inkomstpension.

Premiepension

Varje år sätts 2,5 procent av din lön av till premiepensionen. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan placera i fonder, till exempel i de etiska KPA-fonderna.

Garantipension

Garantipensionen är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Därför får inte alla garantipension.

Pensionsmyndigheten