Hizmet emekliliği sizin için önemlidir

İşvereniniz sizin adınıza her yıl bir miktar parayı emeklilik birikiminiz için yatırır. Bu sizin hizmet emekliliğinizi oluşturur. Çalışma hayatınız süresince bu yüzbinlerce krona ulaşabilir, gelecekteki emekliliğinizin önemli bir bölümüdür.

Hizmet emekliliğiniz, çalıştığınız sektöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Bunun nedeni de hizmet emekliliğinin işveren ve sendikalar arasında yapılan anlaşmalar sonucu ortaya çıkmış olmasıdır. Belediye ve İl Genel Meclisi çalışanları olan sizlerin hizmet emekliliği anlaşması AKAP-KL veya KAP-KL olarak adlandırılır. 1986 veya daha sonra doğanlar için söz konusu olan hizmete bağlı emeklilik AKAP-KL, 1986’dan önce doğanlar için geçerli olansa KAP-KL’dir. Bu sözleşmeler siz ve aileniz için güvence oluşturacak bir çok ayrıcalık içerir.   

 AKAP-KL kapsamına girenlerin hakları

  • Primle belirlenen (premiebestämd) hizmet emekliliği
  • Ölüm halinde aileye bağlanan emeklilik

KAP-KL kapsamına girenlerin hakları

  • Primle belirlenen (premiebestämd) hizmet emekliliği
  • Ayrıcalıkla belirlenen emeklilik
  • Ölüm halinde aileye bağlanan emeklilik

Ayrıca eski emeklilik anlaşmalarından da emekliliğiniz olabilir, ya da özel anlaşmalı emekliliği olan bir gruba mensup olabilirsizin. 

Primle belirlenen hizmet emekliliği – herkes için

Belediye ve İl Genel Meclislerinde çalışan herkesin primle belirlenen yaşlılık emekliliğine hakkı vardır.   

AKAP-KL kapsamına giriyorsanız, işvereniniz aylığınızın yüzde 4,5 gibi bir bölümüne denk gelen tutarı hizmet emekliliğiniz için yatırır. Eğer 7,5 temel gelir tutarının üstünde bir aylığınız varsa, aylığınızın 7,5 temel gelir miktarının üstünde kalan ve 30 temel gelir tutarına dek olan bölümü için bu tutar yüzde 30’dur.

KAP-KL kapsamına giriyorsanız, 21 yaşınızı doldurduktan sonraki her yıl işvereniniz  aylığınızın yüzde 4,5 gibi bir bölümünü hizmet emekliliğiniz için yatırır. 30 temel gelir  tutarının (inkomstbasbelopp) üstündeki aylıklar için prim ödenmez.

Daha yüksek gelire sahip olanlar için bir de ayrıcalıkla belirlenen emeklilik denen bir emeklilik mevcuttur. Bu emeklilik, emekliye ayrılmadan hemen önceki aylığınızın [slutlön] belirli bir yüzdesini emeklilik olarak garanti eder. Ayrıcalıkla belirlenen emekliliğin primleri 28 yaşından itibaren ödenmeye başlar ve aylığınızın 7,5 temel gelir tutarını aşan  bölümü için geçerlidir. 

Ayrıcalıkla belirlenen emeklilik  - KAP-KL kapsamında olan daha yüksek gelirliler için

Daha yüksek gelire sahip olan sizler için bir de tanımlanmış ayrıcalıkla belirlenen emeklilik (förmånsbestämd ålderspension) mevcuttur. Bu emeklilik, emekliye ayrılmadan önceki aylığınızın [slutlön] belirli bir yüzdesini emekli aylığı olarak garanti eder. Ayrıcalıkla belirlenen emekliliğiniz için primler, 28 yaşınıza girdiğiniz zaman ödenmeye başlar ve aylığınızın 7,5 temel gelir tutarını aşan bölümü için geçerlidir. 

KPA Emekliliği [KPA Pension], seçim yapmadığınız taktirde otomatik olarak seçilen bir alternatiftir

KPA Emekliliği, hizmet emekliliğinizin seçmeli alternatif (förvalsalternativet) de denen bölümünü oluşturur.  Bu da eğer kendiniz başka bir seçimde bulunmazsanız, işveren ve sendikanızın, hizmet emeklilik birikiminizi bize, geri ödeme güvenceli geleneksel bir emeklilik sigortasına yatırmak konusunda anlaşmaya varmış olduğu anlamına gelmektedir. Bu size bir emeklilik tutarı garanti eden,  güvenilir bir birikim alternatifidir. Emekliliği beklerken birikimleriniz sağlıklı, iyi işletilen, bizim etik kriterlerimizi karşılayan ve sağlam bir gelecek için çalışan şirketlerin güvenli ve faiz temelli hisse senetlerine yatırılır.

Tjänstepensionen är viktig för dig

Din arbetsgivare betalar varje år in pengar till ett pensionssparande för dig. Det är din tjänstepension. Under ditt yrkesliv kan det bli hundratusentals kronor, en betydande del av din framtida pension.

Din tjänstepension ser olika ut beroende på inom vilken sektor du arbetar. Det beror på att tjänstepensioner kommit till genom avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden. Tjänstepensionsavtalet för dig som är kommun- och regionanställd heter AKAP-KL eller KAP-KL. AKAP-KL gäller för dig som är född 1986 och senare, om du är född före 1986 gäller KAP-KL. Avtalen innehåller flera förmåner som är en trygghet både för dig och för din familj.

Du som omfattas av AKAP-KL kan ha rätt till

  • Premiebestämd tjänstepension
  • Pension till din familj om du dör

Du som omfattas av KAP-KL kan ha rätt till            

  • Premiebestämd tjänstepension
  • Förmånsbestämd tjänstepension
  • Pension till din familj om du dör

Du kan även ha tjänstepension enligt äldre pensionsbestämmelser eller tillhöra en grupp som har särskild avtalspension.

Premiebestämd tjänstepension – till alla

Alla som är anställa inom kommun och region har rätt till den premiebestämda tjänstepensionen. 

Om du omfattas av AKAP-KL betalar din arbetsgivare in en summa som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. Om du har lön över 7,5 inkomstbasbelopp är summan istället 30 procent av den som lön som överstiger 7, 5  inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp 

Om du omfattas av KAP-KL betalar din arbetsgivare från du fyllt 21 år in en summa som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. På lön över 30 inkomstbasbelopp  betalas ingen premie.

Förmånsbestämd ålderspension – till dig som omfattas av KAP-KL och har högre lön

För dig som har högre lön finns även en förmånsbestämd ålderspension. Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. Den förmånsbestämda ålderspensionen börjar du tjäna in från 28 års ålder och den gäller den del av din lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

KPA Pension är förvalsalternativ

KPA Pension är det så kallade förvalsalternativet för den här delen av din tjänstepension. Det innebär att fack och arbetsgivare kommit överens om att placera din tjänstepension hos oss i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd om du inte gör ett annat val. Det är ett tryggt sparalternativ som ger dig ett garanterat pensionsbelopp. I väntan på pensionen placeras dina pengar tryggt i räntebärande värdepapper och i sunda och lönsamma företag som uppfyller våra etiska kriterier och bidrar till en hållbar framtid.