Ditt värdebesked för 2019

Nu finns ditt värdebesked (årsbesked) på Mina sidor. Dina pensionspengar har haft en bra utveckling under året.

Värdebeskedet visar hur mycket du har i din tjänstepension och hur pensionspengarna har utvecklats under året. 

Totalavkastningen för 2019 var 11,2% i vår traditionella försäkring och 30,9% i  fondförsäkringen (entrélösningen). Totalavkastningen visar hur värdet på placeringarna har förändrats över året.

Logga in på Mina sidor

Vanliga frågor och svar

Hur mycket har mitt pensionskapital vuxit?

Hur mycket just ditt pensionskapital har vuxit kan du se på värdebeskedet. Kika under rubriken Avkastning om du har en traditionell försäkring och under rubriken Värdeförändring om du har en fondförsäkring.

Nyckeltal

Aktuell avkastning

 

Nyckeltal för traditionell försäkring

Aktuell avkastning för fondförsäkring

Varför har jag inte fått något värdebesked i brevlådan?

För att vara snälla mot miljön försöker vi hålla nere vår pappersförbrukning. Ditt värdebesked finns i stället på Mina sidor under Mina handlingar. Logga in med e-legitimation.

Hur gör jag för att få information om värdebesked via e-post?

Lämna din e-postadress på Mina sidor så får du information via e-post framöver.

Hur ser jag att min försäkring är under utbetalning?

Du ser det på ditt värdebesked genom att ett utbetalt belopp och ett sista utbetalningsdatum visas.

Var kommer pengarna i mitt pensionskapital från?

Det kommer från den arbetsgivare som betalar din tjänstepension. Beloppet grundar sig på den lön som du hade under föregående år. 

Varför är mitt pensionskapital lägre än förra året?

Det kan bero på att din pension är under utbetalning.

Varför har jag inte fått några inbetalningar under 2019?

Det kan bero på att du har valt att ett annat pensionsbolag ska ta hand om din tjänstepension, att du har bytt till en arbetsgivare som har ett annat pensionsavtal eller att du har slutat arbeta. 

Kan jag ta ut mitt pensionskapital?

Har du en pågående pensionsutbetalning så kan du inte ändra utbetalningstiden eller få pensionskapitalet utbetalt som ett engångsbelopp. På ditt värdebesked ser du hur länge utbetalningen kommer att pågå. 

Hur flyttar jag mitt pensionskapital?

Om du har pensionskapital hos andra pensionsbolag och vill samla ihop ditt kapital hos oss så gör du det via din valcentral: pensionsvalet.se eller valcentralen.se

Varför skiljer sig prognosen i värdebeskedet från prognosen på Mina sidor?

Värdebeskedet visar en pensionsprognos på det pensionskapital du har idag. Eventuella framtida inbetalningar är inte medräknade.

Prognosen är en uppskattning av vad värdet på din pensionsförsäkring kommer att vara när du är 65 år, förutsatt att inbetalningarna till pensionsförsäkringen fortsätter.

Därför är beloppet i pensionsprognosen högre. I pensionsprognosen kan dessutom fler pensionsdelar ingå.

Vad är avkastningsskatt och varför betalar jag det?

Vi, liksom andra försäkringsbolag, betalar avkastningsskatt till staten varje år. Den beräknas inte på den verkliga avkastningen utan på försäkringskapitalets värde den 1 januari multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta. Så avkastningsskatten tas inte ut på avkastningen utan skatten dras varje år på det totala beloppet som du hade innestående i början av året.

Avkastningsskatt ska betalas oavsett om försäkringen har ökat eller minskat i värde. Du får alltså betala skatt även om du inte har fått någon avkastning.

Hur fungerar återbetalningsskydd?

Om du avlider innan du börjar ta ut pensionen betalas ditt sparade pensionskapital ut till din familj (förmånstagare) under fem år. Avlider du efter du börjat ta ut din pension tar förmånstagaren över utbetalningen. Förmånstagare är i första hand den du är gift med/registrerad partner/sambo, och i andra hand barn.

Återbetalningsskyddet kostar ingenting. Väljer du att inte ha återbetalningsskydd får din familj inte del av ditt pensionskapital om du avlider. Däremot blir din egen pension något högre. Du får nämligen ta del av arvsvinster från andra försäkringstagare som avlider innan de hinner ta ut sitt sparade kapital.

Vill du ta bort återbetalningsskyddet gör det du det på Mina sidor under Efterlevandeskydd.

 

Hittar du inte svaret på din fråga, hör av dig till vår kundservice på kundservice@kpa.se eller 020-650 500 så får du hjälp.

 

Vi förklarar ord och uttryck

Arvsvinst

Om du dör och saknar återbetalningsskydd fördelas ditt aktuella pensionskapital som arvsvinst mellan andra försäkringstagare utan återbetalningsskydd.

Avkastning

Avkastningen visar hur ditt pensionskapital har förändrats och fastställs kvartalsvis i efterskott.

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är en årlig skatt som dras från ditt pensionskapital.

Fast årsavgift

Fast årsavgift är en avgift som är fastställd i kronor och som tas från ditt kapital.

Fondförsäkring

En fondförsäkring innebär att du själv kan vara aktiv och välja fonder på egen hand. Du har samtidigt möjlighet till en högre avkastning.

Pensionskapital

Pensionskapitalet visar det aktuella värdet på din pensionsförsäkring. Där ingår eventuell återbäring. Återbäringen är inte garanterad. Det betyder att ditt pensionskapital både kan öka och minska i värde.

Rörlig avgift

Rörlig avgift betalar du till oss för att vi tar hand om dina pensionspengar. Avgiften består av en rörlig förvaltningsavgift på 0,06 procent och en kapitalförvaltningskostnad på 0,05 procent. Den senare dras från avkastningen innan den betalas in till sparandet.

Tjänstepension

Tjänstepension är den pension som din arbetsgivare betalar in till. Den är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen från staten.

Traditionell försäkring

En traditionell försäkring är ett pensionssparande med låg risk och ett garanterat pensionsbelopp, där du själv inte behöver vara aktiv.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet kan betalas ut till aktuella förmånstagare om du skulle dö. Saknas förmånstagare upphör försäkringen.