Ditt årsbesked för 2020

Nu finns ditt årsbesked (som vi tidigare kallade värdebesked) på Mina sidor. Årsbeskedet visar hur mycket du har i din tjänstepension och hur pensionspengarna har utvecklats under året.

Frågor och svar

Hur har mitt pensionskapital förändrats?

Du ser på årsbeskedet hur det har gått för ditt pensionskapital.

Nyckeltal för traditionell försäkring

Aktuell avkastning för fondförsäkring

Jag vill få årsbeskedet digitalt i stället för i brevlådan, hur gör jag?

Om du ansluter dig till Kivra får du ditt årsbesked där i stället. 

Hur fungerar återbetalningsskydd?

Om du avlider innan du börjar ta ut pensionen betalas ditt sparade pensionskapital ut till din familj (förmånstagare) under fem år. Avlider du efter du börjat ta ut din pension tar förmånstagaren över utbetalningen. Förmånstagare är i första hand den du är gift med/registrerad partner/sambo, och i andra hand barn.

Återbetalningsskyddet kostar ingenting. Väljer du att inte ha återbetalningsskydd får din familj inte del av ditt pensionskapital om du avlider. Däremot blir din egen pension något högre. Du får nämligen ta del av arvsvinster från andra försäkringstagare som avlider innan de hinner ta ut sitt sparade kapital.

Vill du ta bort återbetalningsskyddet kan du göra det på Mina sidor under Efterlevandeskydd. Du som har börjat ta pension, skicka ett meddelande på Mina sidor eller ring oss på 020-650 500 så skickar vi en blankett. 

Hur ser jag att min tjänstepension är under utbetalning?

Du ser det på ditt årsbesked genom att ett utbetalt belopp visas. Om du tar ut pensionen under ett bestämt antal år visas också ett sista utbetalningsdatum.

Var kommer pengarna i mitt pensionskapital från?

Det kommer från din arbetsgivare och grundar sig på den lön du har haft.

Varför är mitt pensionskapital lägre än förra året?

Det kan bero på att din pension är under utbetalning.

Varför har jag inte fått några inbetalningar under 2020?

Det kan bero på att du har valt att ett annat pensionsbolag ska ta hand om din tjänstepension, att du har bytt till en arbetsgivare som har ett annat pensionsavtal eller att du har slutat arbeta. 

Kan jag ta ut mitt återstående pensionskapital?

Nej. Har du en pågående pensionsutbetalning så kan du inte ändra utbetalningstiden eller få pensionskapitalet utbetalt som ett engångsbelopp. Om du tar ut pensionen under ett bestämt antal år står det på årsbeskedet hur länge utbetalningen kommer att pågå. 

Hur byter jag sparform?

Om du jobbar inom kommun och region och inte har gjort något aktivt val har du en traditionell försäkring hos oss. Vill du byta till en fondförsäkring gör du det på pensionsvalet.se eller valcentralen.se

Varför skiljer sig prognosen i årsbeskedet från prognosen på Mina sidor?

Årsbeskedet visar en pensionsprognos på det pensionskapital du har idag. Eventuella framtida inbetalningar är inte medräknade.

Prognosen på Mina sidor är en uppskattning av vad värdet på din pensionsförsäkring kommer att vara när du är 65 år, förutsatt att inbetalningarna till pensionsförsäkringen fortsätter.

Därför är detta belopp högre. I pensionsprognosen på Mina sidor kan dessutom fler pensionsdelar ingå.

Vad är avkastningsskatt och varför betalar jag det?

Vi, liksom andra försäkringsbolag, betalar avkastningsskatt till staten varje år. Den beräknas inte på den verkliga avkastningen utan på försäkringskapitalets värde den 1 januari multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta. Så avkastningsskatten tas inte ut på avkastningen utan skatten dras varje år på det totala beloppet som du hade innestående i början av året.

Avkastningsskatt ska betalas oavsett om försäkringen har ökat eller minskat i värde. Du får alltså betala skatt även om du inte har fått någon avkastning.

Har du frågor? Skicka ett meddelande till oss på Mina sidor eller hör av dig på 020-650 500. 

 

Vi förklarar ord och uttryck

Arvsvinst

Om du dör och saknar återbetalningsskydd fördelas ditt aktuella pensionskapital som arvsvinst mellan andra försäkringstagare utan återbetalningsskydd.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att ta hand om dina pensionspengar. Dels betalar du en fast årsavgift som är fastställd i kronor och som tas från ditt kapital. Dels betalar du en rörlig avgift. För dig som har en traditionell försäkring och jobbar inom kommun och region är den rörliga avgiften 0,11 procent. Den består av en rörlig förvaltningsavgift på 0,06 procent plus en kapitalförvaltningskostnad på 0,05 procent. Den senare dras från avkastningen innan den betalas in till sparandet.

Jobbar du inom någon annan sektor och vill veta vilken avgift du betalar, läs mer under det pensionsavtal du omfattas av. 

Du som har fondförsäkring betalar en fast årsavgift på 65 kronor och en rörlig avgift på 0,30 procent. 

Avkastning/värdeförändring

Avkastning visar hur pensionskapitalet i din traditionella försäkring har förändrats under året. Värdeförändring visar hur dina fonder har utvecklats under året. 

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är en årlig skatt som dras från ditt pensionskapital.

Vi, liksom andra försäkringsbolag, betalar avkastningsskatt till staten varje år. Den beräknas inte på den verkliga avkastningen utan på försäkringskapitalets värde den 1 januari multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta. Så avkastningsskatten tas inte ut på avkastningen utan skatten dras varje år på det totala beloppet som du hade innestående i början av året.

Avkastningsskatt ska betalas oavsett om försäkringen har ökat eller minskat i värde. Du får alltså betala skatt även om du inte har fått någon avkastning.

Fondförsäkring

En fondförsäkring innebär att du själv kan vara aktiv och välja fonder på egen hand. Du har samtidigt möjlighet till en högre avkastning.

När du väljer fondförsäkring hos oss placeras dina pensionspengar i vår entrélösning KPA SmartPension – Entrélösning. Det är en åldersanpassad pension där pensionspengarna först placeras i en aktiefond för att senare flyttas över till en blandfond och slutligen placeras i en traditionell försäkring. Fonder innebär en högre risk, men större möjlighet till avkastning. En aktiefond har högre risk än en blandfond. En traditionell försäkring har en garanterad del och är därför ett tryggt alternativ när du närmar dig pension.

Vill du själv bestämma i vilka av våra fonder placeras väljer du i stället KPA SmartPension – Personligt val. Då kan du välja hur dina pensionspengar ska fördelas i fonder som alla lever upp till våra högt ställda hållbarhetskrav. 

Läs mer om fondförsäkring 

Pensionskapital

Pensionskapitalet visar det aktuella värdet på din traditionella försäkring. Där ingår eventuell återbäring. Återbäringen är inte garanterad. Det betyder att ditt pensionskapital både kan öka och minska i värde.

För dig som har dina pensionspengar i en fondförsäkring visar pensionskapitalet fondandelarnas aktuella värde.

Tjänstepension

Tjänstepension är den pension som din arbetsgivare betalar in till. Den är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen från staten.

Traditionell försäkring

En traditionell försäkring är ett pensionssparande med låg risk och ett garanterat pensionsbelopp, där du själv inte behöver vara aktiv.

Återbetalningsskydd

Om du har ett återbetalningsskydd kommer din pension att betalas ut till dina förmånstagare om du dör innan du har gått i pension eller har pension kvar att få ut. Förmånstagare kan vara dina barn, din sambo eller den du är gift med. Om du lever ensam och inte har barn bör du ta bort återbetalningsskyddet om du inte redan har gjort det. Då får du lite mer pengar till din egen pension genom att du är med om att dela på arvsvinster. Ju äldre du blir desto mer arvsvinster går till din pension.

Läs mer om återbetalningsskydd