Lilla pensionsskolan

Här hittar du tips och goda råd för hur du kan få en bättre pension.

Lär dig behärska knapparna

Visste du att det är du själv som bestämmer när olika pensioner ska börja betalas ut? Men – har du väl tryckt på startknappen är det inte säkert att du kan ångra dig. Se till att du gör ett bra val från början!

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. För den allmänna pensionen kan du välja när du vill starta, men även när du vill stoppa eller ändra hur stor del du får utbetalt. Du har alltså full makt över när och hur mycket som betalas ut i allmän pension och du kan ändra dig när du vill.

Tjänstepensionen finns det däremot ingen stoppknapp för. Det är därför viktigt att du lär dig hur tjänstepensionen fungerar och att du tänker igenom hur du vill ha det. I tjänstepensionen kan du nästan aldrig ångra dig. Men många har tjänstepensioner från flera olika håll, och då kan du välja när du vill ta ut var och en dem. Det är vanligt att vi har fem-tio olika tjänstepensionsknappar om vi har bytt yrken och arbetsplatser några gånger. En lista över alla dina tjänstepensioner och vilka bolag du har dem i får du fram på minpension.se.

Privata pensionsförsäkringar har individuella pensionsavtal där utbetalningstid och villkor finns reglerade. Läs igenom vad som står i just ditt avtal. Be försäkringsbolaget om hjälp om du har svårt att förstå vad som står i avtalet.

Hälsan påverkar pensionen

Många försöker hålla sig friska och vårda sin hälsa för att må bra. Men faktum är att din hälsa har stor betydelse även för pensionen. Din pension blir lägre om du inte kan och orkar arbeta. Därför är regelbunden motion och bra kost också en form av pensionssparande.

Kvinnor motionerar i allmänhet mer än män. Män är också oftare överviktiga. Ändå är det kvinnorna som i högre grad är sjukskrivna; framför allt kvinnor med små barn. Studier visar att kvinnor är dubbelt så mycket sjukskrivna som män, och att det har sett ungefär likadant ut sedan början av 80-talet, på tvärs över olika branscher.

Det finns många råd kring hälsa och motion. Det viktiga är att hitta ett sätt som fungerar för just dig.

Arbetsgivarens ansvar

Du har också rätt till en arbetsplats som inte gör dig sjuk eller ger dig skador. Har du problem med arbetsmiljön, vänd dig till skyddsombudet på din arbetsplats eller påtala problemet för facket och ledningen. Det finns ingen anledning att tiga och lida, det drabbar bara dig själv i slutändan. En bra företagshälsovård kan också förebygga ohälsa och skapa en bra arbetsmiljö.

Statistik från Arbetsmiljöverket visar att över 50 procent av de tillfrågade kvinnorna anser att de har alldeles för mycket att göra på jobbet, och att arbetsbelastningen har ökat. Känner du igen dig? I stället för att vantrivas eller slitas ner kan den bästa medicinen ibland vara att söka sig till ett annat arbete.

Läs mer i pensionsboken Ta makten över din pension

Betalar du för återbetalningsskydd i onödan?

Ett återbetalningsskydd innebär att ditt sparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör. Som kommun- eller landstingsanställd ingår det ett återbetalningsskydd i din tjänstepension. Inom andra avtalsområden brukar du kunna välja till det.

Återbetalningsskydd är en trygghet, särskilt när du har barn som bor hemma. Men när barnen är vuxna och har egna inkomster kan det vara dags att du tänker på dig själv.

Väljer du bort återbetalningsskydd skulle det kunna innebära en betydande förstärkning av din pension. Den förstärkningen går du miste om ifall du har återbetalningsskydd.

Vill du ta bort återbetalningsskyddet, logga in på Mina sidor

Kan man gå i pension när man inte jobbar?
 
)