Ändring av fonder

Här kommer viktig information till dig som har en fondförsäkring med pensionspengar placerade i KPA Etisk Blandfond 1.

 Swedbank Robur, som förvaltar fonden, har beslutat att KPA Etisk Blandfond 1 ska uppgå i KPA Etisk Blandfond 2. Syftet med sammanslagningen är att förenkla och renodla fondutbudet. Sammanläggningen sker den 22 oktober 2015 och är godkänd av Finansinspektionen.

Om KPA Etisk Blandfond 2

Fonden är en blandfond som normalt består av en tredjedel svenska aktier, en tredjedel utländska aktier samt en tredjedel svenska räntepapper. Aktieplaceringarna görs i flera länder och branscher för att uppnå en god riskspridning.

Målsättningen är att uppnå en långsiktig god kapitaltillväxt med beaktande av de etiska hänsyn som fondbolaget från tid till annan fastställer. Liksom KPA Etisk Blandfond 1 avstår även denna fond från placeringar i tobaks-, spel-, alkohol- och vapenproducerande bolag samt följer placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption.

Vad blir skillnaden? 

Efter sammanläggningen kommer du att spara i en fond som, till skillnad från KPA Etisk Blandfond 1, har en mindre andel svenska räntor (från cirka 55 procent till cirka 33 procent) och en större andel utländska aktier (från cirka 10 procent till cirka 33 procent). Andelen svenska aktier är så gott som detsamma, det vill säga cirka en tredjedel av fondförmögenheten. KPA Etisk Blandfond 2 har samma riskklass, klass 4 på en skala 1-7, och samma avgift som KPA Etisk Blandfond 1.

Här hittar du aktuell avkastning för våra fonder

 

Värdet på ditt fondsparande påverkas inte

När sammanläggningen sker får du fondandelar i KPA Etisk Blandfond 2, som motsvarar det marknadsvärde du har i KPA Etisk Blandfond 1. Detta innebär att värdet på dina nya fondandelar kommer att vara oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav. Däremot kommer antalet fondandelar liksom kursen att vara annorlunda eftersom andelskurserna för fonderna skiljer sig åt.

Har du frågor med anledning av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du välkommen
att kontakta vår kundtjänst på 020-650 500. Om du vill byta fonder eller se över ditt innehav kan du logga in på Mina sidor. 

Logga in på mina sidor

 

Vänliga hälsningar

Erik Thedeén
Vd, KPA Pension

 
)