Vi har låga avgifter

Alla pensionsbolag och banker tar ut en avgift för att förvalta dina pensionspengar. Den procentuella avgiften som tas från ditt sparade pensionskapital skiljer sig från bolag till bolag, och kan ha stor betydelse för hur mycket du till slut får i pension. Du betalar nämligen mer år för år i takt med att ditt pensionskapital växer.

Din tjänstepension hos oss är placerad i en traditionell försäkring med garanti. Den har en avgift på 48 kronor per år och 0,11 procent av det sparade pensionskapitalet. Med garantin får du alltid tillbaka minst det som har betalats in. Hur mycket du till slut får i pension beror på den värdeökning som dina pengar har haft och hur mycket du har betalat i avgifter. På oberoende konsumenternas.se kan du jämföra våra avgifter med de hos de andra pensionsförvaltarna.

Avgiftsexempel

Du har sparat sammanlagt 100 000 kronor på 40 år.

  • Med en procent högre avgift försvinner 31 000 kronor av dina sparpengar i avgifter.
  • Med två procent högre avgift försvinner 53 000 kronor av dina sparpengar i avgifter.

(Källa: Per H Börjesson. Så här får du ett rikt liv som pensionär: Sluta pensionsspara.)

 
)