Klimatgranskat sparande

Under våren 2014 gav vi miljöanalysfirman Trucost i uppdrag att analysera alla de börsnoterade företag vi investerar i.

Symbol Klimatgranskat PensionssparandeGenom analysen vet vi att de nordiska företag som vi investerar dina pensionspengar i bidrar till 46 procent mindre koldioxidutsläpp, och de internationella företagen 29 procent mindre koldioxidutsläpp, än företagen i jämförbara index. 

Pensionspengarna som vi förvaltar är en viktig pusselbit när det gäller att leva upp till EUs klimatmål om att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader till 2050. 

Vi förvaltar tryggt och etiskt dina pensionspengar

–  Vi är bland de första pensionsbolagen i Sverige som öppet redovisar vår koldioxidpåverkan genom våra investeringar. Genom att fortsätta att granska och påverka företag, minskar vi långsiktigt klimatrisken och därmed också risken för lägre avkastning. Det tjänar både miljön och du på, säger Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension. 

 KPA Pension var också först inom finansbranschen i Europa att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001. Dessutom utesluter vi branscher som våra kunder inte vill ha sina pensionspengar i. Det är idag över hundra bolag som vi inte investerar i av olika miljöskäl.

{Citat}

Fortsätta att påverka företagens miljöarbeten

Våra undersökningar visar att det är de stora svenska industriföretagen som släpper ut mest koldioxid. Därför kommer vi att fortsätta påverka och kräva att energianvändningen sker på ett smartare sätt. När det gäller olje- och gasbolagen kommer vi att fortsätta vara en krävande investerare som vill se en omställning till mer förnybara energikällor.

 
)