PA 03 – för dig som är statligt anställd

Som statligt anställd har du ett tjänstepensionsavtal som heter PA 03. Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension. Du bestämmer själv hur en del av din tjänstepension ska placeras.

Hos KPA Pension har du låga avgifter och vi placerar dina pengar etiskt. Bland annat säger vi nej till vapen, tobak, alkohol och spel, och vi påverkar företag att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.

Hos oss har du:

Traditionell pensionsförsäkring – tryggt. Du som sätter tryggheten främst väljer en traditionell pensionsförsäkring. Vi sköter alla placeringar åt dig. För varje belopp du betalar in till försäkringen får du ett garanterat pensionsbelopp. Du får alltid minst det garanterade beloppet när du går i pension.

Fondförsäkring – risk mot möjligheter. I en fondförsäkring bestämmer du själv i vilka fonder du vill placera pengarna. Till skillnad från traditionell pensionsförsäkring får du inget garanterat pensionsbelopp, men däremot har du möjlighet till högre avkastning än i en traditionell pensionsförsäkring.

Återbetalningsskydd. Om du vill kan du välja till eller ta bort återbetalningsskyddet i din försäkring. Om du dör betalas ditt sparade pensionskapital ut till dina anhöriga.

Avgift på ditt sparande

För den traditionella pensionsförsäkringen betalar du en årsavgift på 85 kronor och en rörlig avgift på 0,18 procent av pensionskapitalet.

För fondförsäkringen betalar du en årsavgift på 85 kronor och en fondförvaltningsavgift på 0,1 - 0,3 procent av pensionskapitalet. 

Om du vill ändra något

Ta kontakt med vår kundservice om du vill ändra något i din försäkring hos oss eller om du har några frågor. 

www.spv.se kan du läsa mer om ditt pensionsavtal.