Kan jag gå vidare på annat sätt efter Kundombudsmannens bedömning?

Du har möjlighet att gå vidare genom till exempel nämnder och domstol för att få din sak prövad. Mer information hittar du under "Om du inte är nöjd".