Hur mycket betalar arbetsgivaren in till tjänstepensionen AKAP-KR?

Din arbetsgivare betalar in 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 31,5 procent på den överstigande lönen upp till 30 inkomstbasbelopp till den premiebestämda pensionen.