När kan jag ta ut min tjänstepension?

Den premiebestämda pensionen betalas tidigast ut från 60 år.