Varför är mitt pensionskapital lägre än förra året?

Det kan bero på att din pension är under utbetalning.