Varför skiljer sig prognosen i årsbeskedet från prognosen på Mina sidor?

Årsbeskedet visar en pensionsprognos på det pensionskapital du har idag. Eventuella framtida inbetalningar är inte medräknade.

Prognosen på Mina sidor är en uppskattning av vad värdet på din pensionsförsäkring kommer att vara när du är 65 år, förutsatt att inbetalningarna till pensionsförsäkringen fortsätter.

Därför är detta belopp högre. I pensionsprognosen på Mina sidor kan dessutom fler pensionsdelar ingå.