Kan jag lägga till återbetalningsskydd?

Du kan lägga till återbetalningsskydd fram till dess att din ålderspension har börjat betalas ut, men senast fram till dess att du fyller 65 år. Dock måste du uppfylla vissa hälsokrav. Om du gifter dig, blir registrerad partner, inleder samboförhållande eller får barn innan du fyller 50 år kan du inom 12 månader lägga till återbetalningsskydd utan hälsoprövning.

)