Kan jag lägga till återbetalningsskydd?

Du kan lägga till återbetalningsskydd fram till dess att din ålderspension har börjat betalas ut. Dock måste du uppfylla vissa hälsokrav. Om du gifter dig, inleder samboförhållande eller får barn kan du inom ett år lägga till återbetalningsskydd utan hälsoprövning.