Kan jag tar bort återbetalningsskyddet när min pension har börjat betalas ut?

Du kan ta bort återbetalningsskyddet under pågående utbetalning. Har du har en livsvarig utbetalning kan din pension bli något högre utan återbetalningsskydd. Men om din pension betalas ut på kort tid kan det vara bättre att behålla återbetalningsskyddet.