Hur kan ni investera i energibolag?

Energiframställning är en bransch som påverkar jordens miljö negativt men som vi inte utesluter helt i våra placeringar. En del energibolag bedriver framstående forskning och utveckling när det gäller förnybar energiproduktion. Därför investerar vi i ett antal utvalda energibolag som har fått ett bra betyg för sitt miljöarbete.