Varför arbetar ni med hållbarhet och etiska placeringar?

Vi på KPA Pension förvaltar våra kunders pensionspengar tryggt och etiskt. Vi gör det för att våra kunder vill det och vi gör det för att vi är övertygade om att våra etiska placeringskriterier ger bästa långsiktiga avkastning. Vi förvaltar 1,2 miljoner människor tjänstepension och 9 av 10 tycker det är viktigt att pensionssparandet är etiskt.
)