Varför arbetar ni med hållbarhet och etiska placeringar?

Som pensionsbolag har vi en viktig roll i samhället. Vi förvaltar ett mycket stort kapital, pengar som ska betalas ut i pensioner till våra kunder. Det ger oss möjlighet att påverka de företag vi investerar i att arbeta för en hållbar utveckling.