Hur länge betalas tjänstepensionen ut?

I den premiebestämda pensionen kan du välja utbetalningstid innan utbetalningen påbörjas. Du kan då välja minst tio år upp till livsvarig utbetalning. Övriga delar av din tjänstepension betalas i regel ut som livsvarigt belopp från och med att du går i pension.