Hur mycket får jag bestämma över?

Varje år, från det att du fyllt 21 år, betalar din arbetsgivare in 4,50 procent av din inkomst som premie till din avgiftsbestämda ålderspension. Du bestämmer själv hur den delen ska förvaltas.