Vad är KPA Privat Fondförsäkring?

Här väljer du i vilken eller vilka av våra fyra fonder pensionssparandet placeras. Fonderna består antingen av enbart aktier eller räntebärande värdepapper eller en kombination. Du avgör själv hur mycket av dina sparpengar som placeras i var och en av fonderna. Du kan när som helst, och hur ofta du vill, byta mellan våra fonder utan att det kostar dig någonting. En fondförsäkring kan vara mer riskfylld än traditionell pensionsförsäkring. Eftersom det är du själv som bestämmer hur ditt pensionssparande placeras, kan du själv påverka risken och därmed möjligheten till avkastning. Med lång tid kvar till pensionen kan man oftast ta en högre risk och välja en ren aktiefond, eftersom eventuella kursnedgångar historiskt sett har jämnats ut över tiden. Några år innan du börjar ta ut pensionen kan du sedan flytta pengarna till en räntefond med lägre risk.
)