Varför ska jag betala avgifter när jag inte sparar längre?

Även om du inte sparar längre ska kapitalet fortsätta förvaltas på bästa sätt. Det kan vi inte göra utan att ta ut en avgift som täcker kostnaderna