För vem gäller KAP-KL?

KAP-KL gäller för dig som är anställd i kommun, region och vissa kommunala eller privata företag. KAP-KL regleras i avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden och gäller från 2006. Tidigare hette avtalet PFA.