Kan jag ändra utbetalningstid när utbetalningen startat?

Nej. När utbetalningen av din pension har påbörjats kan du inte stoppa, ändra utbetalningstid eller ta ut ditt pensionskapital som en klumpsumma.