Kan jag ta ut mitt pensionskapital?

Ja, förutsatt att du har fyllt 55 år och inte redan har påbörjat en utbetalning. Vänd dig till vår kundservice på kundservice@kpa.se  eller 020-650 500 så får du hjälp. Har du redan påbörjat en utbetalning syns det på ditt värdebesked genom att ett utbetalt belopp och ett sista utbetalningsdatum visas.

)