AKAP-KL

Du som är född 1986 eller senare och är anställd inom det kommunala området har rätt till tjänstepension från din arbetsgivare, utöver pensionen du får från staten. Avtalet kallas AKAP-KL och har förhandlats fram av arbetsgivarna och fackförbunden.