Agenda 21

Ett handlingsprogram, antaget vid FNs konferens om miljö och utveckling 1992, som handlar hur vi ska få en långsiktigt hållbar utveckling av samhället.

)