Avkastning

Den värdeökning som ditt pensionskapital växer med.

)