Bruttopension

En pension, t ex ålderspension enligt det tidigare kommunala pensionsavtalet PA-KL. Innebär att den totala pensionen (inklusive allmän pension) bestäms till ett visst belopp. Storleken på den kommunala pensionen motsvarar skillnaden mellan det totala pensionsbeloppet som bestämts och vad som utbetalas från den allmänna försäkringen. Jämför med Nettopension.