Efterlevandepension

Pension som betalas ut till din familj om du skulle avlida. Efterlevandepension kan ges till efterlevande make, sambo, registrerad partner och barn. Kallas även för Familjepension.

)