Efterlevandepension

Pension som betalas ut till din familj om du dör medan du fortfarande är anställd. Efterlevandepension kan ges till efterlevande make, sambo, registrerad partner och barn.