Förmånstagare

Den som har rätt att få utbetalningar från en försäkring.