Förmånstagarförordnande

Många försäkringar har ett förmånstagarförordnande som talar om vem som ska ha pengarna om den försäkrade dör. Det kan till exempel vara din make. Om du vill att någon annan ska ha pengarna, måste du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande och skicka till oss.