Förordnande

Skriftlig handling varigenom någon förordnas att sköta en tjänst.