Förvaltningsavgift

Den avgift som du betalar till oss för att vi förvaltar ditt kapital.

)